Start

Oświadczenie Nabywcy, bo nawóz azotowy to prekursor materiałów wybuchowych

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

„Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia dostępności substancji lub mieszanin dla przeciętnych użytkowników, oraz w celu zapewnienia właściwego zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw.“

Od tego dnia  kupując nawozy z azotanem amonu w stężeniu przekraczającym 16% będziemy poproszeni o wypełnienie specjalnego „Oświadczenia Nabywcy”, podając szczegółowo wszystkie dane i przeznaczenie zakupionych nawozów.

Pamiętajmy, że nie chodzi o stężenie azotu w nawozie, tylko o stężenie azotanu amonu przekraczające 16%. Dla przykładu mocznik ma 46% azotu, a w ogóle nie jest objęty tym oświadczeniem, bo nie zawiera azotanu amonu.

Lista nawozów, które obejmie konieczność składania oświadczenie jest dość długa. Znajdą się tu - między innymi – Saletrzaki, Saletromag, Salmag, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30, RSM 32.

Pamiętajmy również, że jeżeli kupujący nie będzie chciał okazać dowodu osobistego, bądź nie będzie chciał ujawnić w jakim celu wykorzysta nawóz, sprzedawca może odmówić takiej osobie sprzedaży towaru.

Wzór „Oświadczenia Nabywcy”

 

 

W sobotę, 24.10.2020 roku, odbyło się spotkanie z Posłami na sejm RP Izabelą Leszczyną i Zdzisławem Wolskim w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, podczas którego przedstawione zostały argumenty przeciwko rozwiązaniom dotyczącym uboju rytualnego i zmianom dotyczącym uwięzi zwierząt hodowlanych. W spotkaniu z ramienia ŚIR uczestniczyli Robert Nowak, reprezentujący także Zarząd KRIR, Wiceprezes Zarządu ŚIR - Piotr Kołodziejczyk i Renata Szczurek - Przewodnicząca Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego

W dniu 21.10.2020 r. w Biurze Poselskim Posła Andrzeja Gawrona odbyło się spotkanie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt w którym uczestniczyli pan Piotr Kołodziejczyk – Wiceprezes Zarządu ŚIR oraz pan Robert Nowak – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.