WAPNOWANIE GLEB

Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

28-12-2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania się środków finansowych na rok 2017 przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO w roku 2017” zostaje wstrzymane.

Wypłaty środków na konta wnioskodawców, którzy zawarli umowę o dofinansowanie po dniu 19.09.2017 zaplanowano na miesiąc styczeń 2018r. Dodatkowo pragniemy poinformować, że został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Katowicach przez Śląską Izbę Rolniczą o nowe środki na rok 2018 z zamiarem kontynuacji programu wapnowania regeneracyjnego gleb, w związku z tym faktury za nawóz wystawione w roku 2017 nie będą honorowane.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków po nowym roku planowane jest wstępnie na miesiąc marzec 2018 roku. O szczegółach poinformujemy Państwa poprzez naszą stronę internetową.

 

08-09-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-22 września 2017r. nastąpi przerwa w zawieraniu umów o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach z powodu rozliczania środków finansowych w WFOŚiGW w Katowicach, przyjmowanie wniosków trwa nadal.

 

29-03-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.03.2017r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 03.04.2017. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.

Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" oraz przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kserokopii, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie.

 

Przewodnik 'Krok po kroku'+ WNIOSEK"

Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Wykaz zarejestrowanych wniosków o wsparcie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

 

10-02-2017

Uprzejmie informujemy, że w kancelarii WFOŚIGW w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie Zadania Wapnowania regeneracyjnego gleb na rok 2017. Po zawarciu umowy pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW zostaną ogłoszone obowiązujące zasady i rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wsparcie o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

 

 

 

2018 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.