Wapnowanie gleb w województwie śląskim - dopłaty do wapnowania z środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

15-01-2016

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

26-10-2015

Informujemy, że z powodu wyczerpania się środków na 2015 rok przyjmowanie wniosków i zawieranie umów o dofinansowanie w bieżącym roku zostało zakończone. Przewidywany termin wykonania przelewów na konta Beneficjentów którzy zawarli umowy o dofinansowanie po dniu 15.09.2015 planowany jest na styczeń 2016 roku.

Śląska Izba Rolnicza podejmie starania aby zadanie było kontynuowane również w 2016 r. składając wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki ma ten cel.

 

07-10-2015

Informujemy, że w dniach 12-16 października 2015r nastąpi rozliczenie wszystkich zawartych umów z Beneficjentami zawartych w okresie marzec-październik 2015r. Z tego powodu nastąpi przerwa. Ponowne przyjmowanie  zainteresowanych Wnioskodawców rozpocznie się od 19-10-2015

 

09-03-2015

Uprzejmie informujemy, że od dnia 09-03-2015 nastąpiła kontynuacja programu wapnowania gleb na korzystniejszych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z przewodnikiem 'Krok po kroku'.


Przyjmowanie wniosków o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb i podpisywanie umów o dofinansowanie, odbywać się będzie w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-13.00, po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45

Prosimy o przygotowanie wszystkich wymaganych kserokopii dokumentów, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie.

 

Przewodnik "Krok po kroku ...czyli jak otrzymać dofinansowanie?"

Wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb

Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Wykaz zarejestrowanych wniosków o wsparcie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

Biura powiatowe

Bielsko-Biała,

ul.Gen.M. Boruty  Spiechowicza 24
43-300 Bielsko – Biała  
tel./fax. 33/814-91-79

Częstochowa

ul.  Focha 25 m.2  
42-200 Częstochowa
tel./fax. 34/368-15-12

Rudnik

ul. Mickiewicza 2 
47-411 Rudnik 
tel. 32/410-64-28 wew. 129

Lubliniec

ul. Paderewskiego 22
42-700 Lubliniec
tel/fax. 34/356-10-90

Międzyświeć

ul. Cieszyńska 85
43-430 Skoczów
tel. 33/853-35-35

2016 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.