Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

24-02-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.02.2016r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania  „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 29.02.2016. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.

Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" oraz przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kserokopii, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie.

15-01-2016

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

 

Przewodnik 'Krok po kroku'+ WNIOSEK"

Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Wykaz zarejestrowanych wniosków o wsparcie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

Biura powiatowe

Bielsko-Biała,

ul.Gen.M. Boruty  Spiechowicza 24
43-300 Bielsko – Biała  
tel./fax. 33/814-91-79

Częstochowa

ul.  Focha 25 m.2  
42-200 Częstochowa
tel./fax. 34/368-15-12

Rudnik

ul. Mickiewicza 2 
47-411 Rudnik 
tel. 32/410-64-28 wew. 129

Lubliniec

ul. Paderewskiego 22
42-700 Lubliniec
tel/fax. 34/356-10-90

Międzyświeć

ul. Cieszyńska 85
43-430 Skoczów
tel. 33/853-35-35

2016 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.