Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

 

 

 

17-10-2016

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania się środków finansowych na rok 2016 przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO w roku 2016” zostaje wstrzymane.

Wypłaty środków na konta wnioskodawców, którzy zawarli umowę o dofinansowanie po dniu 09.09.2016 zaplanowano na miesiąc styczeń 2017r. Dodatkowo pragniemy poinformować, że został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Katowicach przez Śląską Izbę Rolniczą o nowe środki na rok 2017 z zamiarem kontynuacji programu wapnowania regeneracyjnego gleb, w związku z tym faktury za nawóz wystawione w roku 2016 nie będą honorowane.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków po nowym roku planowane jest wstępnie na miesiąc marzec 2017 roku. O szczegółach poinformujemy Państwa poprzez naszą stronę internetową.

 

09-09-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-16 września 2016r z powodu rozliczania bieżącej listy wypłat środków z WFOŚiGW nastąpi przerwa w zawieraniu umów o dofinansowanie zadania  „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016”  realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. Wypłaty środków na konta wnioskodawców którzy zawarli umowę o dofinansowanie w okresie 01-01-2016 do 09.09.2016 zaplanowano na miesiąc październik. Informacja odnośnie pozostałych dostępnych środków finansowych przeznaczonych na rok 2016 znajduje się poniżej. Wnioski przyjmowane będą nieprzerwanie w godzinach pracy Biura. 

 

24-02-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.02.2016r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania  „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 29.02.2016. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.

Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" oraz przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kserokopii, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie.

15-01-2016

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

 

Przewodnik 'Krok po kroku'+ WNIOSEK"

Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Wykaz zarejestrowanych wniosków o wsparcie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

Biura powiatowe ŚIR

Bielsko-Biała

ul.Gen.M. Boruty  Spiechowicza 24
43-300 Bielsko – Biała  
tel./fax. 33/814-91-79

Częstochowa

ul.  Focha 25 m.2  
42-200 Częstochowa
tel./fax. 34/368-15-12

Rudnik

ul. Mickiewicza 2 
47-411 Rudnik 
tel. 32/410-64-28 wew. 129

Lubliniec

ul. Sobieskiego 9 
42-700 Lubliniec
tel/fax. 34/356-10-90

Międzyświeć

ul. Cieszyńska 85
43-430 Skoczów
tel. 33/853-35-35

2017 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.