Aktualności

Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

 

10-02-2017

Uprzejmie informujemy, że w kancelarii WFOŚIGW w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie Zadania Wapnowania regeneracyjnego gleb na rok 2017. Po zawarciu umowy pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW zostaną ogłoszone obowiązujące zasady i rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wsparcie o czym poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

 

17-10-2016

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania się środków finansowych na rok 2016 przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO w roku 2016” zostaje wstrzymane.

Wypłaty środków na konta wnioskodawców, którzy zawarli umowę o dofinansowanie po dniu 09.09.2016 zaplanowano na miesiąc styczeń 2017r. Dodatkowo pragniemy poinformować, że został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Katowicach przez Śląską Izbę Rolniczą o nowe środki na rok 2017 z zamiarem kontynuacji programu wapnowania regeneracyjnego gleb, w związku z tym faktury za nawóz wystawione w roku 2016 nie będą honorowane.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków po nowym roku planowane jest wstępnie na miesiąc marzec 2017 roku. O szczegółach poinformujemy Państwa poprzez naszą stronę internetową.

 

Biura powiatowe ŚIR

Bielsko-Biała

ul.Gen.M. Boruty  Spiechowicza 24
43-300 Bielsko – Biała  
tel./fax. 33/814-91-79

Częstochowa

ul.  Focha 25 m.2  
42-200 Częstochowa
tel./fax. 34/368-15-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.