Pokaż # 
Tytuł
Zarząd ŚIR ws. problemu skutków dla rolnictwa braku prowadzenia gospodarki łowieckiej w obwodach nr 85, 86 i 97, położonych w powiecie zawierciańskim
Zarząd ŚIR ws. zagrożenia dochowania terminu zwykłego koszenia łą
Stanowisko Zarządu ŚIR w sprawie strat w uprawach roślin rolniczych wyrządzanych przez dzikie ptactwo
Usprawnienie procedury wprowadzania zmian w IRZ-cie w sytuacji, gdy rolnik z jakiś powodów nie może korzystać z systemu zmian poprzez internet
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnosi o pilne podjęcie działań osłonowych sektorze produkcji bydła
Stanowisko Zarządu ŚIR w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem granic dla ruchu nietowarowego w Czechach
Stanowisko ws. możliwości sprzedaży na targowiskach miejskich produktów rolnych przez rolników, zwłaszcza rozsad, nowalijek, kwiatów ciętych
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji na rynku mleka
Zarząd ŚIR wnosi o niezwłoczną weryfikację stanu zagrożenia suszą na terenie województwa śląskiego
Stanowiska Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego przy KRIR z dnia 22.11.2
Opinia Zarządu ŚIR, do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
Opinia Zarządu ŚIR w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR)
Opinia do proponowanych zmian w Ustawie o ochronie zwierząt i w rozporządzeniu o uboju na potrzeby własne, w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK dotyczącymi zobowiązania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydania rozporządzenia o całkowitym zakazie u
Stanowisko Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej ws projektu raportu z realizacji dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012-2015 wersja 1.1
Zmiana Ustawy o Izbach Rolniczych w Polsce
Opinia projektu Ustawy zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Klubu KUKIZ15
Opinia o projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Stanowisko w sprawie podjęcia pilnych działań w związku z wystąpieniem wymarznięć na roślinach ozimych
Stanowisko Ministerstwa Środowiska ws skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. (P19/13) w zakresie istnienia obwodów łowieckich po utracie mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne (po 21 stycznia 2016 r.)
Stanowisko ŚIR ws obowiązkowego okresu utrzymywania poplonów ozimych w ramach programów rolnośrodowiskowych
2020 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.