Start

 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJ. ŚLĄSKIEGO

NR IV/20/16/2012

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

WIĘCEJ ...

 

 

 

Oświadczenie Nabywcy, bo nawóz azotowy to prekursor materiałów wybuchowych

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

„Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia dostępności substancji lub mieszanin dla przeciętnych użytkowników, oraz w celu zapewnienia właściwego zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw.“

Od tego dnia  kupując nawozy z azotanem amonu w stężeniu przekraczającym 16% będziemy poproszeni o wypełnienie specjalnego „Oświadczenia Nabywcy”, podając szczegółowo wszystkie dane i przeznaczenie zakupionych nawozów.

Pamiętajmy, że nie chodzi o stężenie azotu w nawozie, tylko o stężenie azotanu amonu przekraczające 16%. Dla przykładu mocznik ma 46% azotu, a w ogóle nie jest objęty tym oświadczeniem, bo nie zawiera azotanu amonu.

Lista nawozów, które obejmie konieczność składania oświadczenie jest dość długa. Znajdą się tu - między innymi – Saletrzaki, Saletromag, Salmag, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30, RSM 32.

Pamiętajmy również, że jeżeli kupujący nie będzie chciał okazać dowodu osobistego, bądź nie będzie chciał ujawnić w jakim celu wykorzysta nawóz, sprzedawca może odmówić takiej osobie sprzedaży towaru.

Wzór „Oświadczenia Nabywcy”

 

 

 

 

2022 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.