Start

 

Komunikat z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji z dnia 22 lutego 2024 r., godz. 16:30.

Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych, 
wspólnie z rolnikami ze Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej,
uczestniczyli w proteście na granicy polsko-słowackiej.
Zarówno strona polska jak i słowacka przedstawiła wspólne postulaty dotyczące konieczności podjęcia pilnych działań interwencyjnych w rolnictwie krajowym i europejskim.

W związku z informacją po wystąpieniu Premiera Donalda Tuska w dniu 22 lutego 2024 r.
odnośnie objęcia infrastrukturą krytyczną przejść granicznych wraz z drogami dojazdowymi i torami kolejowymi,
a także dynamiczną sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej, Krajowa Rada Izb Rolniczych na dzisiejszym posiedzeniu
opowiedziała się za zmianą strategii protestacyjnej rolników
i w związku z tym, drodzy rolnicy spotykamy się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Białą-Czerwoną.

Kolejne komunikaty będą wydawane na bieżąco stosownie do rozwoju sytuacji.

 

Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W SPRAWIE PROTESTU ROLNIKÓW:

 

  Protest Rolników na przejściu granicznym w Chyżnem z udziałem rolników z województwa śląskiego 22.02.2024

  Spotkanie ŚIR z rolnikami 16.02.2024

   Izby Rolnicze w pełni popierają słuszne postulaty protestujących rolników. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   Jak zgłosić protest rolników? PORADNIK punkt po punkcie

  Radio eM rozmowa: W jedności siła - głos rolników może być bardziej słyszalny

 


   

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra

 


 

  Dotacje dla rolników na OZE - program I.10.2 WPR 2023-2027

 


 

 

  UCHWAŁA SEJMIKU WOJ. ŚLĄSKIEGO NR IV/20/16/2012 w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie


 

UCHWAŁA NR VI/39/13/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca


 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013

 


 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.