logośir
Aktualności
kalendarium biura rady stanowiska programy linki

Adresy
:

Biuro Wojewódzkie

Biura Powiatow  

Powrót  do strony  głównej


KLĘSKOWE SZKODY ŁOWIECKIESZKODY ŁOWIECKIE
Prezentacja:

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużającej legislacji prawa w zakresie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich

 Opracowanie :   
111111

Wyliczenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na użytkach zielonych

 Odpowiedź Posła RP Pani  Izabeli Kloc w  sprawie  szkód łowieckich.
111111

Propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002r.    
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

111
Materiały z konferencji w sprawie szkód łowieckich  w Zielonej  Górze 19-05-2008 r.:
Prezentacja - Skutki ekonomiczne  szkód  łowieckich 
Prezentacja - Szkody  łowieckie
111
Skutki  ekonomiczne  szkód łowieckich w gospodarstwach  utrzymujących bydło

 Prawne aspekty  szkód  łowieckich.

Artykuł  o  szkodach  łowieckich  zamieszczony w  "TOP AGRAR"  12/2007


Śląska Izba Rolnicza
ul.Jesionowa 15
40-159 Katowice
tel./fax. 32/258-04-45
email: sir-kat@ka.onet.pl