WAPNOWANIE  GLEB W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 Poniżej  przedstawiamy informacje o działaniach zwiazanych z dofinansowaniem wapnowania regeneracyjnego gleb w województwie śląskim.

18.08.2014 10:33
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wypłat wsparcia bieżącej transzy. Przewidywany termin to: 31.12.2014r. Przelewy na konta Beneficjentów zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków pieniężnych od WFOSiGW w Katowicach.


18.02.2014 07:44
Informujemy że nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura ŚIR na: ul. Jesionową o numerze 9A, 40-159 Katowice (wejście i dojazd od ul. Grabowej).

Przyjmowanie stron po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura:

od poniedziałku do piątku w godz.:    od 9:00 do 13:00

Sekretariat: tel./fax: 32/258-04-45Ponadto informujemy, że przewidywane terminy wypłat wsparcia bieżącej transzy dla Beneficjentów zostały przesunięte ze względu na wymóg zamknięcia listy zawartych umów na daną kwotę całej transzy. Wypłata środków pieniężnych na konta Beneficjentów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu ich od WFOŚiGW.

31.01.2013 12:12
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuję, iż w dniu 31.01.2013 r. została podpisana umowa dotacji, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, reprezentowanym przez panów Mirosława Szemlę i Tadeusza Koska – Zastępców Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Katowicach, a Zarządem Śląskiej Izby Rolniczej, reprezentowanym przez pana Romana Włodarza – Prezesa Zarządu ŚIR i pana Jana Grelę – Wiceprezesa Zarządu ŚIR, na realizację zadania pod nazwą: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim”.

W ramach podpisanej umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł, na zakup i wysiew ponad 26 000 ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo wyłącznie na terenie województwa śląskiego i wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi” na obszarze 9.000 ha.

W ramach podpisanej umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00 zł do 1 Mg (1 tony) czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO, lecz nie więcej niż 50% kosztu zakupu wapna nawozowego.

Zgodnie z zapisem umowy środki pieniężne przekazywane są Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach w kilku transzach każdorazowo po przedstawieniu w WFOŚiGW w Katowicach faktur i umów z rolnikami i pozytywnym wyniku kontroli i weryfikacji kompletu dokumentów i zestawień rozliczających.

Przewidywane terminy:

Transza III - 200.000,00 zł do dnia 31-08-2014

Transza IV - 500.000,00 zł do dnia 31-03-2015

Transza V - 200.000,00 zł do dnia 31-08-2015

Transza VI - 500.000,00 zł do dnia 31-01-2016

Z uwagi na Państwa duże zainteresowanie i codziennie liczne telefony do naszego biura z wszelkimi zapytaniami dotyczącymi tematu "Dofinansowania do wapnowania gleb" wszystkie niezbędne informacje są zamieszczone we wspomnianym przewodniku „Krok po kroku” a istotne sprawy bieżące i dodatkowe w pierwszej kolejności są niezwłocznie zamieszczane na tej witrynie internetowej, którą prosimy śledzić.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie w siedzibie Biura Śląskiej Izby Rolniczej „Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb”, podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą Ostatecznym a ŚIR o dofinansowanie oraz złożenie wymaganych załączników do wniosku.

W razie pytań lub wątpliwości nasze biura chętnie służą Państwu pomocą.Przewodnik Krok po kroku ...czyli jak otrzymać dofinansowanie ? (pdf)


Wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb (pdf)


Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb (pdf)


Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW obowiązujące w roku 2014 (pdf)


Wykaz zarejestrowanych wniosków o wspacie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

Program Adobe Reader do poprawnego otwarcia plików *.pdf)
Zobacz jak do nas dojechać

Jadąc od strony centrum (Rynku/Ronda Ziętka) należy kierować się w stronę Siemianowic Śl. wzdłuż Aleji Korfantego należy dojechać do Słonecznej pętli tramwajowej, nasze biuro mieści się przy ulicy Jesionowej 9A (wejście i dojazd od ul. Grabowej)


Przebieg działań i korespondencji związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW:WFOŚiGW w Katowicach na temat Pomocy dla rolników na wapnowanie kwaśnych gleb ze środków WFOŚiGW wapnowania gleb w województwie śląskim..


Odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach z dnia 29.04.2011r na złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW wapnowania gleb w województwie śląskim..


Załacznik do odpowiedźi WFOŚiGW w Katowicach z dnia 29.04.2011r na złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW wapnowania gleb w województwie śląskim..


Odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach z dnia 28.02.2011r na złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW wapnowania gleb w województwie śląskim..


Odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach w sprawie zajęcia stanowiska co do możliwości technicznego uruchomienia finansowania wapnowania gleb w województwie śląskim..


Informacja na temat toku postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie Opracowania naukowo-badawczego, dotyczącego kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb województwa śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi.

Informacja na temat rozwiązania problemu zakwaszenia gleb województwa śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi
Pismo Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej  w sprawie dofinansowania  wapnowania użytków rolnych w województwie śląskim z dnia 25 kwietnia  2008  roku
Odpowiedź  WFOŚiGW w Katowicach z dnia 21 lipca 2008 roku
Odpowiedź  z WFOŚiGW w Katowicach z dnia 13 października 2008 roku.
 Pismo Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej  w sprawie  wapnowania użytków rolnych
w województwie śląskim   z dnia 13 stycznia  2009  roku  
Odpowiedź  z WFOŚiGW w Katowicach z dnia  20 stycznia 2009 roku
Opinia Departamentu Prawnego  Ministerstwa  Środowiska   z dnia  18 lipca 2008 roku .

Pismo  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie przywrócenia
 dofinansowania wapnowania  gleb  z  WFOŚiGW
Odpowiedź   na postulat  dopłat  do wapnowania z dnia 10 sierpnia 2009 rokuŚląska Izba Rolnicza
ul.Jesionowa 9A
40-159 Katowice
tel./fax. 32/258-04-45
email: biuro@sir-katowice.pl