Szkolenie w zakresie uboju gospodarczego na użytek własny

W dniu 18 stycznia 2023 roku w sali Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, gm. Ciasna, powiat lubliniecki odbyło się szkolenie zorganizowane przez Radę Powiatową Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego w zakresie: uboju gospodarczego na użytek własny, uboju z konieczności, bioasekuracji ASF.

Licznie przybyłych hodowców i producentów zwierząt  oraz zaproszonych gości w osobach: Posła na Sejm RP  p. Andrzeja Gawrona wraz z asystentem p. Dawidem Smolą oraz p. Mariolę Pykę - Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu oraz Przedstawicieli PZDR ŚODR w Lublińcu, powitał Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Lublinieckiego p. Roman Pielorz. 

            Następnie głos zabrali: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu p. Krzysztof Biś, który podziękował licznie zebranym za przybycie i szerokie zainteresowanie tematem szkolenia oraz p. Aleksandra Buchla – Starsza Inspektor Weterynaryjna, która przeprowadziła przedmiotowe  szkolenie. W trakcie szkolenia omówiono wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju gospodarczego na użytek własny, jakie zwierzęta mogą podlegać ubojowi oraz kogo i kiedy należy informować o uboju zwierząt. Zebrani zapoznali się także z podstawowymi przepisami obowiązującymi i regulującymi ubój na użytek własny.

            Z ramienia Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ŚODR w Lublińcu głos zabrały p. Justyna Feliks oraz p. Wiktoria Przydatek, które poinformowały zebranych o aktualnych zmianach w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie i sposobach ich elektronicznego przekazu.

            Natomiast p. Mariola Pyka - Kierownik BP AR i MR w Lublińcu poinformowała zebranych o obowiązujących terminach przyjmowania wniosków i aktualnych dopłatach do hodowli prosiąt oraz wielu innych aktualnych zagadnieniach.  

              Po zakończeniu szkolenia osoby uczestniczące w szkoleniu, po spełnieniu określonych wymagań,  odebrały Zaświadczenia, potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonania uboju zwierząt w swoich gospodarstwach na użytek własny.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.